20 miljoner till kompetensutveckling inom äldreomsorgen

Linköpings kommun har fått 20 miljoner kronor av ESF-rådet för att kompetensutveckla personal inom äldreomsorgen. Det rör sig om ett unikt samarbete mellan Region Östergötland och länets alla kommuner.

I höst startar ett nytt projekt för att hitta nya sätt att arbeta med arbetsplatsförlagd utbildning och erbjuda kompetensutveckling till personalen som möter den äldre i vardagen. 20 miljoner kronor satsas på kompetensutveckling och pengarna kommer ifrån ESF-rådet. 75 arbetsplatser, cirka 2 500 anställda samt 150 chefer kommer att få ta del av pengarna.

– Äldreomsorgens personal är några av våra viktigaste personer i samhället som varje dag tar hand om våra äldre och ger dem omsorg. Med de här pengarna kan våra verksamheter fortsätta vidareutbilda sin personal, säger kommunalråd Mikael Sanfridson (S).

Linköpings kommun har varit drivande i projektet Arbetshoppet som finansieras av ESF-medel. Även de här 20 miljonerna kommer från ESF-rådet, en myndighet som finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Linköpings kommun är projektägare och har drivit fram frågan.

– Vi behöver fler som vill jobba inom omsorgen och då måste vi arbeta med att förbättra arbetsmiljön, öka bemanningen och ge alla medarbetare möjligheten till kompetensutveckling. Den personal som känner ”det här kan jag” blir lugn och trygg och ger då också en bättre omvårdnad, säger Mikael Sanfridson (S).

– Samverkan kring äldreomsorgen mellan kommunerna och regionen är viktigt för att utveckla vår äldreomsorg. Vi behöver fortsätta jobba med att rekrytera personal såväl som att satsa på att kompetensutveckla den personal vi har, säger regionråd Torbjörn Holmqvist (S).

Kompetensutvecklingen rör både icke formell och formell utbildning.

 

 

 

regionråd Torbjörn Holmqvist, region Östergötland, telefon: 0706-52 24 24.
Mikael Sanfridson

Äldrenämndens ordförande/kommunalråd (S)

Skicka e-post till Mikael Sanfridson

E-post: mikael.sanfridson@linkoping.se

Telefon: 0722-40 08 24

Senast uppdaterad den 29 juni 2018