Äldrenämnden: Undersköterskor får språkstöd

Åtta äldreboenden har fått nya uppdrag. På samtliga boenden får personalen rätt att jobba heltid med sjuksköterskor på plats. Det finns även språkstöd för den personal som behöver det.

På äldrenämndens sammanträde onsdagen den 20 juni fick åtta verksamheter nya uppdrag att bedriva äldreomsorg.

De nya uppdragen innebär att det införs ett lägsta bemanningskrav.
Varje boende ska även ha en sjuksköterska på plats och personal med särskild kompetens inom fritid och kultur. Personalen ska få arbetsledning dygnet runt och rätt att jobba heltid.

–  Vi gör det här för att varje äldre ska uppnå en god hälsa – psykiskt, fysiskt och socialt. Det är min uppgift att se till att boendena har rätt förutsättningar att möta de äldre i vardagen, säger Mikael Sanfridson (S), ordförande i äldrenämnden.

Alla åtta äldreboenden ska även ha språkombud. Språkombuden är personal inom äldreomsorgen som ska finnas till hands för de undersköterskor som behöver bli bättre på att kommunicera på det svenska språket.

– Vi har utländska kollegor som har jättebra kompetens att tillföra äldreomsorgen, men som ibland behöver stöd för att klara dokumentationssvenskan, säger Mikael Sanfridson (S).
 

Följande äldreboenden påverkas av de nya uppdragen

 1. Garnisonen och Hagalund, start 2019-03-01
  - 22 demensplatser
  - 34 somatikplatser
  - 32 korttidsplatser
 2. Ånestad, start 2019-10-01
  - 28 somatikplatser
 3. Kvarnbacken, start 2019-10-01
  - 45 somatikplatser
 4. Brushanen, start 2019-11-01
  - 31 somatikplatser
 5. Villa Ryd, start 2019-09-01
  - 21 demensplatser
 6. Bantorget, start 2019-09-01
  -
  10 demensplatser
  - 40 somatikplatser
 7. Gröna Gården, start 2019-09-01
  -
  20 demensplatser
  - 9 somatikplatser
 8. Duvan, start 2019-09-01
  - 23 demensplatser
  - 72 somatikplatser

 

Mikael Sanfridson

Äldrenämndens ordförande/kommunalråd (S)

Skicka e-post till Mikael Sanfridson

E-post: mikael.sanfridson@linkoping.se

Telefon: 0722-40 08 24

Per Conning

Redaktör

Skicka e-post till Per Conning

E-post: per.conning@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 20

Sonja Sandbacka

Tf. Presschef

Skicka e-post till Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 21 juni 2018