Barn- och ungdomsnämnden: Minskat matsvinn ger bättre skolmat

Det serveras mer ekologisk mat i Linköpings skolor och mat med onödiga tillsatser väljs bort. Dessutom pågår ett arbete för att minska matsvinn och negativ miljöpåverkan.

Sedan den 1 januari 2017 har kommunens matleverantör Leanlink Kost & Restaurang i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att öka mängden ekologisk mat i skolorna, minska användandet av tillsatser och att minska negativ miljöpåverkan. 2017 sattes också målet om att 30 procent av livsmedelskostnaden skulle gå till ekologisk mat.

– Det är viktigt att skolmaten håller en hög kvalitet och därför har vi drivit ett förändringsarbete som nu börjar ge resultat. Det är mycket glädjande att andelen ekologisk mat i skolorna nu uppgår till 32 procent, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Ett medvetet arbete för minskad miljöpåverkan innebär att kommunen köper mer närproducerat, endast använder certifierad palmolja och varierar mer med vegetarisk mat. Dessutom installerar skolorna nedkylningsskåp och gör om matsedlar för att minska matsvinnet.

– Vi kan spara 8 miljoner kronor per år på att minska matsvinnet i skolorna. Det är medel som vi istället kan använda till att köpa in mer närproducerade och ekologiska råvaror till våra barn och ungdomar, säger Sharmineh Kakoulidis (MP), ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Totalt köper Leanlink Kost & Restaurang in livsmedel för cirka 60 miljoner kronor per år till skolorna och serverar 24 000 skolmåltider per dag.

För mer information kontakta Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon: 0702-43 81 45 eller Sharmineh Kakoulidis (MP), ledamot i barn- och ungdomsnämnden, telefon: 0733-57 18 78.

Jakob Björneke

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden/kommunalråd (S)

Skicka e-post till Jakob Björneke

E-post: jakob.bjorneke@linkoping.se

Telefon: 0702-43 81 45

Sonja Sandbacka

Tf. Presschef

Skicka e-post till Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 15 juni 2018