Feriejobbare får nya anställningsavtal

De feriearbetare som har anställts av Linköpings kommun får nu förnyade anställningsavtal, eftersom det behöver göras en del justeringar i nuvarande avtal. Feriejobben finns både inom den kommunala sektorn och hos privata aktörer.

Linköpings kommun har anställt 800 ungdomar och unga vuxna i feriejobb under sommaren 2018. Feriejobben riktas till ett antal prioriterade målgrupper och innebär en möjlighet till sysselsättning och arbetslivserfarenhet.

- Det finns goda intentioner med den satsning som har gjorts för att se till att 800 ungdomar i Linköpings kommun har fått feriejobb. Det är en del i arbetet med att göra Linköping till en sammanhållen kommun, där fler får möjlighet till arbetslivserfarenhet och sysselsättning, säger Anne Hallberg, utbildningsdirektör.

Det har dock visat sig att anställningsavtalen måste justeras.

- Under processen har det tagits beslut som gör att kommunen också agerat arbetsgivare och anställt ungdomarna, vilket inte är förenligt med det kommunala uppdraget i en del fall. Det måste justeras i den praktiska hanteringen och administrationen, så att det inte råder några oklarheter kring anställningarna och vem som ansvarar för vad, säger Sonja Erlandsson, HR-direktör.

Därför kommer nu samtliga ungdomar och arbetsgivare få en kontakt med företrädare för Linköpings kommun. Samtliga ungdomar och arbetsgivare kommer att bli kontaktade under de närmaste veckorna. I första hand prioriteras de ungdomar som har sina feriejobb under den första perioden, alltså den som pågår just nu. Från kommunens sida garanteras att inga av ungdomarna står utan varken sysselsättning eller ersättning. Däremot kan det i vissa fall bli aktuellt med förändringar när det gäller var feriejobbet finns. Varje privat aktör som deltar kommer att kontaktas av kommunen för en dialog om hur man bäst hanterar situationen.

Både ungdomar och arbetsgivare kommer att bli kontaktade inom kort och behöver inte göra något aktivt i det här läget. Men om man är berörd och vill få kontakt med kommunen, kan man ringa Jobb- och kunskapstorget, 013-26 39 52, för att få mer information.

Mediefrågor besvaras av Maria Ottosson, kommunikationsdirektör, telefon 013-20 63 65.

Sonja Sandbacka

Tf. Presschef

Skicka e-post till Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Per Conning

Redaktör

Skicka e-post till Per Conning

E-post: per.conning@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 20

Senast uppdaterad den 20 juni 2018