Handlingsplan mot hedersförtryck och våld i nära relationer

Det senaste året har Linköpings kommun arbetat fram en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer. Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen i tisdags.

Det var i oktober 2017 kommunstyrelsen gav uppdraget att arbeta fram en kommunal handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Uppdraget gick gemensamt till omsorgsnämnden, socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden

– Alla ska kunna leva trygga och fria liv i Linköping. Vi behöver därför bli bättre på att hantera de här frågorna, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Handlingsplanen ska tydliggöra hur Linköpings kommuns verksamheter tillsammans kan förebygga, upptäcka, synliggöra och åtgärda våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

– Jag är glad att handlingsplanen är antagen och redo att sättas i verket. Det handlar om människors frihet, säger Gunnar Broman (L), kommunalråd.

Handlingsplanen är en viktig del i kommunens jämställdhetsarbete.

– Ingen ska behöva utsättas för våld eller leva under hedersrelaterat förtryck, oavsett bakgrund och kön, säger Birgitta Rydhagen (MP) kommunalråd. Vi måste därför arbeta både med värderingar kring jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt med att upptäcka och ge stöd till den som utsätts.

Vid varje ny mandatperiod ska socialnämnden och omsorgsnämnden ansvara för en gemensam uppföljning av handlingsplanen.

Kristina Edlund

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Skicka e-post till Kristina Edlund

E-post: kristina.edlund@linkoping.se

Telefon: 0722-40 07 40

Birgitta Rydhagen

Kommunalråd (MP)

Skicka e-post till Birgitta Rydhagen

E-post: birgitta.rydhagen@linkoping.se

Telefon: 0725-82 81 47

Gunnar Broman

Kommunalråd (L)

Skicka e-post till Gunnar Broman

E-post: gunnar.broman@linkoping.se

Telefon: 0704-16 00 10

Sonja Sandbacka

Tf. Presschef

Skicka e-post till Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 13 juni 2018