Klart med Regnbågsvecka och regnbågsparad i Linköping 2018-2019

Linköpings kommun och RFSL har tecknat avtal om att arrangera Regnbågsvecka och Regnbågsparad under 2018 och 2019. Under 2019 flyttar dessutom evenemanget till maj. Målet är att engagera fler.

Tidigare år har kommunen och RFSL tecknat ettåriga avtal, men bägge parter vill nu se detta som ett mer långsiktigt engagemang och samarbete. Under 2018 kommer Regnbågsveckan och paraden som vanligt att anordnas sista veckan i september. Under 2019 kommer däremot arrangemanget att flytta till maj. Målet är att nå ut till fler.

– Både kommunen och RFSL har tydliga mål att arrangemanget ska växa och att arbeta för att höja vetskapen om HBTQ-personer och deras livssituation både bland kommunanställda och i en bredare allmänhet, säger Karin Linkhorst, Linköpings kommun.

Linköpings Regnbågsvecka och Regnbågsparad arbetar med folkbildning genom folkfest. Regnbågsveckan och paraden ska belysa vikten av arbete för lika rättigheter, engagemang, respekt och inkludering och verka för ett fördomsfritt samhälle med nolltolerans för diskriminering och hatbrott.

Tema för årets parad är identitet och under veckan kommer arrangörerna tillsammans med föreningar och föreläsare att belysa detta ämne ur olika synvinklar; med fokus på rätten att äga sin egen identitet och få vara den man vill och vara fri från andras fördomar, stereotyper eller förutfattade meningar.

Målgruppen för arrangemanget är samtliga invånare i Linköpings kommun, liksom föreningar, näringsliv och besökare. Att arbeta med HBTQ-frågor är en del av kommunens arbete för mänskliga rättigheter.

För mer information om avtalet eller arrangemanget kontakta Karin Linkhorst på Linköpings kommun, telefon: 013-20 65 31 eller Robin Lo Holmlid projektledare RFSL, telefon: 0765-92 72 05, linkopingsregnbagsvecka@linkoping.rfsl.se

Sonja Sandbacka

Tf. Presschef

Skicka e-post till Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Per Conning

Redaktör

Skicka e-post till Per Conning

E-post: per.conning@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 20

Senast uppdaterad den 21 juni 2018