Rekordbra meritvärden bland Linköpingselever

Nu är årets resultat för behörighet och meritvärden klara och det är positiva siffror Linköping kan visa upp. Studieresultaten visar nämligen att behörigheten till gymnasiet för Linköpingseleverna i de kommunala skolorna ökar.

Varje år sammanställer Utbildningsförvaltningen statistik kring bland annat betyg, meritvärde och behörighet till gymnasieskolan. Meritvärdet för varje elev ligger till grund för ansökan till gymnasiet och baseras på elevens betyg i 17 ämnen. Max meritvärde är 340 poäng.

Årets sammanställning visar att meritvärdet hos elever i de kommunala skolorna har gått upp från 218,2 poäng till 221,6. En rekordökning sedan föregående år.

­– Det är glädjande att meritvärdena i Linköping ökar. Vi har målmedvetet arbetat med att stärka Linköpings skolor de senaste åren, och det ger resultat. En bra utbildning är nyckeln till arbetsmarknaden, säger Jakob Björneke (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Även behörigheten till yrkesprogram i gymnasieskolan har ökat sedan förra året. Behörigheten ligger nu på 81,4 procent för samtliga elever. En rejäl ökning jämfört med förra året då behörigheten låg på 78,8 procent. Sommarskolan, som ännu inte är medräknad i årets sammanställning, kan höja den totala behörigheten ytterligare något.

Fakta

Meritvärdet för varje elev ligger till grund för ansökan till gymnasieskolan och baseras på elevens betyg i 17 ämnen. Max meritvärde är 340 poäng.

Meritvärdet för de 1245 stycken niondeklassare på Linköpings kommunala skolor har ökat från förra årets 218,2 poäng till årets 221,6.

Se tabell i bifogat dokument. 

Christel Horsak, skolchef, telefon: 013-26 26 54.
Jakob Björneke

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden/kommunalråd (S)

Skicka e-post till Jakob Björneke

E-post: jakob.bjorneke@linkoping.se

Telefon: 0702-43 81 45

Senast uppdaterad den 28 juni 2018