Yrkes- och studieval har stor betydelse för framtiden

Det ska bli lättare för Linköpings elever att göra rätt studie- och yrkesval. Linköpings kommun har därför antagit en ny strategi för studie- och yrkesvägledning.

Hösten 2017 beslutade bildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden att ta fram en ny gemensam strategi. Syftet är att förenkla för eleverna när de ska göra sina studie- och yrkesval. Dessutom är det viktigt att säkerställa att alla Linköpings elever får en likvärdig övergång mellan grundskola/gymnasieskola och gymnasieskola/gymnasiesärskola.

– Alla elever skall kunna göra ett informerat val om sin framtid. Därför behövs en väl fungerande studie och yrkesvägledning på alla skolor, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Jakob Björneke (S).

Den nya strategin ska utgöra ett stöd i varje enskild skolas studie- och yrkesvägledning.

– Det finns många val från förskola till färdig gymnasieexamen. För att eleverna ska göra hållbara och kanske otraditionella val, behövs en stärkt studie- och yrkesvägledning genom hela skolan. En vägledning som är tillgänglig och likvärdig för alla elever är viktigt både för de enskilda eleverna och för samhället, säger Karin Granbom Ellison (L), ordförande i bildningsnämnden.

Eventuellt kommer strategin att revideras våren 2019, eftersom regeringen hösten 2017 gav ett uppdrag att ta fram en utvecklad studie- och yrkesvägledning. Uppdraget redovisas i slutet av oktober 2018.

Jakob Björneke

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden/kommunalråd (S)

Skicka e-post till Jakob Björneke

E-post: jakob.bjorneke@linkoping.se

Telefon: 0702-43 81 45

Karin Granbom Ellison

Ordförande i bildningsnämnden/Kommunalråd (L)

Skicka e-post till Karin Granbom Ellison

E-post: karin.granbom-ellison@linkoping.se

Telefon: 0725-82 81 74

Sonja Sandbacka

Tf. Presschef

Skicka e-post till Sonja Sandbacka

E-post: sonja.sandbacka@linkoping.se

Telefon: 0725-967863

Senast uppdaterad den 14 juni 2018