Äldrenämnden: Hemtjänsten ska bli mer flexibel

Äldre som behöver hemtjänst ska inte längre behöva genomgå en biståndsprövning för att få hjälp med sysslor som till exempel städning, tvätt och inköp. Det kan även handla om aktiviteter för social gemenskap.

Äldrenämnden beslutade den 29 november att Linköpings kommun ska införa förenklat beslutsfattande inom hemtjänsten.

– Syftet är att underlätta för den äldre. Den som behöver stöd och omsorg ska enkelt kunna få hjälp utan att behöva utredas varje gång. På så sätt får vi en äldreomsorg som är bättre anpassad till varje individ, säger Mikael Sanfridson (S), äldrenämndens ordförande.

Beslutet om förenklat beslutsfattande berör alla som fyllt 70 år och är i behov av hemtjänst. Målet är att göra äldreomsorgen mer flexibel och att den ska utgå mer från individens behov. Det kan till exempel handla om att den äldre kommit överens med personalen om att få hjälp med inköp, ledsagning och städning, men under en period bara vill ha städning.

Mänskliga relationer och gemenskap är ett annat viktigt område. Den äldre ska kunna välja att få promenader under en period om det är vad som behövs just då.

– Man ska inte behöva passera Socialförvaltningen för att få sitt hår fixat eller hjälp att ta sig till vårdcentralen en dag. Den äldre ska tillsammans med hemtjänsten kunna bestämma mer över sin egen vardag, fortsätter Mikael Sanfridson (S). 

Omsorgskontoret får nu ett uppdrag att ta fram ett förslag på hur det praktiskt ska införas under 2019.   

Mikael Sanfridson

Äldrenämndens ordförande/kommunalråd (S)

Skicka e-post till Mikael Sanfridson

E-post: mikael.sanfridson@linkoping.se

Telefon: 0722-40 08 24

Senast uppdaterad den 30 november 2018