Samhällsbyggnadsnämnden: Kommunen vill satsa på fler studentbostäder och ny förskola

Under onsdagens möte har samhällsbyggnadsnämnden bland annat att tagit upp förslaget om ombyggnation av förskolan Rosa, där det också planeras för nya studentbostäder.

Ärende 11 och 14: Förskola kan byggas ut med studentbostäder

Förskoleverksamhet och studentbostäder under samma tak. Det föreslår Plankontoret i Linköpings kommun. Även lägenheter för studenter i Ryd kan bli aktuellt.

I takt med att antalet bostäder i innerstaden ökar blir behovet av förskoleplatser i området allt större. På fastigheten Ellipsen 7, som ligger i anslutning till Djurgårdsgatan/Lasarettsgatan, finns idag förskolan Rosa. Förskolan erbjuder i dagsläget 30 platser. Nu föreslår Plankontoret att utöka verksamheten med 120 platser.

Förutom det vill kommunen även att se över möjligheten att utöka förskolan med studentbostäder. Fastigheten ligger nära Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och ses därför som ett attraktivt läge för studenter. Att prova en sådan kombination har inte testats i Linköpings kommun tidigare.

– Linköping behöver fler studentbostäder inne i stan. Backaberg behöver dessutom lite kärlek. Här lyckas vi slå många flugor i en smäll, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Den intilliggande byggnaden Backaberg med tomt kommer direkttilldelas Stångåstaden. Syftet är att byggnadens kulturhistoriska värde ska bevaras och användas.   

Även Ryd kan få nya studentbostäder. 2016 ansökte Studentbostäder i Linköping AB om att bygga omkring 260 nya lägenheter. Tanken är att bostäderna, som föreslås byggas i norra delen av Ryd, ska omfattas av fem till sex våningar och placeras i strategiskt läge nära centrum och Linköpings universitet. 

Beslut om detaljplan för studentbostäder i Ryd samt om marktilldelning gällande byggnation av förskola kombinerat med lägenheter kommer att tas i samhällsbyggnadsnämnden under onsdagen.

 

Ärende 15: Ljungsbro får fler villor

Ljungsbro är ett steg närmare att få ett nytt bostadsområde. Nu ska förslaget ut på samråd.

I december 2014 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked gällande ett nytt bostadsområde i Ljungsbro. Området ska ge plats åt cirka 50 småhus, det vill säga par- och kedjehus samt villor. Fastighetsägaren vill även bygga omkring 40 lägenheter samt en skola med plats för 350 elever i låg- och mellanstadiet. 

– Vi behöver öka byggandet av villor och radhus i kommunen, och nu hoppas vi på en bra dialog med Ljungsbroborna om förslaget, säger Elias Aguirre (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Byggnationerna kan preliminärt påbörjas som tidigast under 2020.

Elias Aguirre

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden/kommunalråd (S)

Skicka e-post till Elias Aguirre

E-post: elias.aguirre@linkoping.se

Telefon: 0725-84 73 10

Senast uppdaterad den 21 november 2018