Budget 2019 antagen

Linköpings kommun har nu antagit Allians för Linköpings budget för år 2019.

– Det är en budget i balans som utgår från att stärka kommunens tillväxt och utveckling men också individens behov, vilja och möjlighet att ta ansvar för sitt eget välbefinnande och sitt liv, säger kommunstyrelsens tillträdande ordförande Niklas Borg (M).

Kommunfullmäktige hade fem förslag till budgetar att ta ställning till: Alliansens och övriga partiers enskilda budgetar. Alliansen som består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet fick igenom sin budget. Budgeten innehåller också plan för 2020-2022.

Kommunen omsätter drygt 10 miljarder kronor 2019. Budgeten är i balans och skatten är oförändrat 20,20 procent för 2019.

Budget för 2019 innehåller bland annat satsningar på ökad trygghet genom fler ordningsvakter. Antalet boendeplatser ska utökas och anhörigbidrag införas för personer som stöttar funktionshindrade anhöriga.

Maten för äldre ska bli bättre genom att tillagningskök byggs i många äldreboenden. På dessa boenden görs också satsningar på att snabba på utbyggnaden av wifi.

Miljö- och klimatarbetet är ett prioriterat område. Kommunens arbete för att nå koldioxidneutralitet 2025 intensifieras. Som första kommun startar Linköpings kommun arbetet med att få till försök med minusutsläpp i Linköping.

Samtidigt anser Alliansen att det är viktigt att Linköping är tillgängligt för alla trafikslag.

– Idag har vi mycket köer. Därför öppnar vi upp körfält igen på Hamngatan och Tullbron, säger Niklas Borg.

Allians för Linköping gör också flera satsningar på skolan. Man vill avlasta lärarna från uppgifter som inte är undervisningsrelaterade. De ska få mer tid till undervisning samt för- och efterarbete. Därför anställs heltidsmentorer på grund- och gymnasieskolan. Man satsar också på läsning riktad mot nyanlända elever på grundskolan.

– Budgeten för 2019 rymmer en satsning på utbyggd välfärd, men också krav på effektiviseringar. Vi måste sänka kostnaderna i kommunen för att utöka satsningarna på välfärdens kärnuppdrag och det gör vi genom att effektivisera kostnaderna för de centrala förvaltningarna, säger Sara Skyttedal (KD).

Niklas Borg (M) 0708-15 49 73 Muharrem Demirok (C) 0736-75 76 79 Åsa Wennergren (L) 0731-48 25 75 Sara Skyttedal (KD) 0722-35 99 94
Sofie Berlin

Vik. mediekommunikatör

Skicka e-post till Sofie Berlin

E-post: sofie.berlin@linkoping.se

Telefon: 072-468 08 77

Senast uppdaterad den 5 december 2018