Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Idéburen sektor

Kärt barn har många namn: idéburen sektor, civilsamhälle, social ekonomi, tredje sektorn, folkrörelse med mera. Linköpings kommun har tagit fram ett program för samverkan med den idéburna sektorn. Programmet omfattar både organisationer och aktörer utan formell organisation, t.ex. olika nätverk. Kommunen har även, tillsammans med en referensgrupp från idéburen sektor, tagit fram en överenskommelse.

Ungdomar hoppar

 

Linköpings kommun påbörjade arbetet med program och överenskommelsen 2008 utefter en motion till kommunfullmäktige. Motionen resulterade i ett beslut om att ta fram ett program samt en överenskommelse med idéburen sektor. Programmet har tagits fram av en politisk styrgrupp och överenskommelsen tillsammans med en referensgrupp från idéburen sektor.

Syftet med detta arbetet är att kommunen ser den idéburna sektorn som mycket betydelsefull för såväl samhället i stort som för den enskilde individen. Programmet och överenskommelsen är ett steg i att lyfta fram detta samt att tydliggöra kommunens och sektorns ömsesidiga beroende.

Underskrift av överenskommelsen

De idéburna organisationer som vill, skriver tillsammans med kommunen under den överenskommelse som parterna gemensamt arbetat fram.

Totalt har 108 föreningar skrivit under överenskommelsen. Kommunen kommer att fortsätta annordna ceremonier för underskrift så länge intresse finns samt årligen stå värd för dialogmöte mellan idéburen sektor och kommunen.

Det pågår både nationellt och regionaltarbete. Är du intreserad av det nationella arbetet kan du läsa mer på en sida från SKL om Överenskommelsen

I enlighet med "Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun" ordnas årligen dialogmöten mellan kommunen och idéburen sektor. Samtliga föreningar som valt att skriva under överenskommelsen bjuds in till mötena.            

Senaste mötet hölls den 23 januari 2016. Du kan ta del av dokumentation och utvärderingar från mötet.

Mellan mötena arbetar en referensgrupp tillsammans med kommunen i frågor som rör överenskommelsen. Vill du delta i den kontakt .........

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016