Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Medborgarlöfte med polisen

Linköpings kommun och Polismyndigheten har kommit överens om ett medborgarlöfte för 2018-2019. Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Medborgarlöfte 2018-2019

Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. De beskriver vad polisen och kommunen lovar att åstadkomma tillsammans.

Medborgarlöften fokuserar på aktiviteter som de boende och de som verkar i kommunen upplever som de viktigaste, för att känna sig trygga och säkra. Löftena har tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare. 

Löften gällande Skäggetorp under 2018-2019:

  • Kommunen ska verka för att alla ungdomar erbjuds organiserade aktiviteter i fritids- och föreningsverksamhet och för att ledare ska erbjudas lämplig utbildning.
  • Kommunen ska erbjuda föräldraskapsstödjande insatser till föräldrar i området.
  • Polisen ska arbeta för nolltolerans mot droger och våld samt rikta regelbundna insatser för att upptäcka narkotika bland unga.
  • Polisen ska genom synlighet och återkommande trafikkontroller förebygga otillåten fordonstrafik och hänsynslös körning.

Löften gällande Linköping city under 2018-2019:

  • Kommunen och polisen ska arbeta brottsförebyggande i krog- och stadsmiljö, inklusive insatser mot sexualbrott och skadegörelse genom klotter.
  • Kommunen ska arbeta aktivt med belysningsfrågor för att öka upplevd trygghet.
  • Polisen ska öka synligheten i city och ha trafikkontroller inklusive övervakning med särskilt fokus på cyklister.
  • Polisen ska arbeta för att förebygga butiksstölder.

Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkansöverenskommelser mellan kommun och polis. Resultatet följs upp fyra gånger per år och finns tillgänglig på linkoping.se och polisen.se.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 januari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: