Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Strategiska universitetskontakter

För Linköpings kommun är universitets- och högskolesamverkan viktig för att utveckla den egna verksamheten och för att stärka tillväxten i kommunen och i regionen.

Kommunal verksamhetsutveckling, näringslivssatsningar, studentsamverkan och inte minst forsknings- och utvecklings (FoU) -satsningar i regionen kräver resursprioriteringar och medvetna val i den egna organisationen.

För att stärka det egna initiativet när det gäller samverkan med universitets- och högskolor, har kommunstyrelsen antagit "Linköpings kommuns strategi för samverkan med universitet och högskolor".

Utifrån strategin har sedan varje nämnd/ förvaltning ansvar att ta fram handlingsplan med aktiviteter.

Kommunledningsförvaltningen (KLF) har ett övergripande ansvar för att samordna och stödja förvaltningarna i deras kontakter med universitet och högskolor. Kommunledningsförvaltningen (KLF) har också ett ansvar för att rapportera hela kommunens forsknings- och utvecklingsarbete till den politiska ledningen.

STRUK (Strategiska universitetskontakter)

Till stöd för det strategiska samverkansarbetet finns en förvaltningsövergripande arbetsgrupp etablerad, STRUK- gruppen. Under 2019-2020 kommer gruppens arbete bla. rikta in sig på utvecklande och uppföljning av förvaltningarnas handlingsplaner utifrån samverkansstrategin och samverkansuppdraget med universitet och högskolor. STRUK-gruppen är också del i samverkan  inom ramen för  EUniverCities Network.

STRUK (Strategiska universitetskontakter)-gruppen består i dag av följande representanter:

  • Elisabeth Stärner, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
  • Mats Ericsson, Social- och omsorgsförvaltningen
  • Christin Ericsson, Kultur och fritidsförvaltningen
  • Karin Hjalmewik, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • vakant, Näringsliv och tillväxtsstaben (KLF)
  • Katrin Englund, Kommunikationsstaben (KLF)
  • Faiz Jaber, HR-staben (KLF)
  • Lise-Lotte W Järvinen, Planeringsstaben (KLF), ansvarig

För frågor och svar, kontakta Lise-Lotte W Järvinen som är samordningsansvarig för kommunens universitetskontakter.

 

Lise-Lotte Wallberg Järvinen

Utvecklingsstrateg Planeringsstaben (KLF)

Till e-postformulär för Lise-Lotte Wallberg Järvinen

E-post: Lise-Lotte.Wallberg-Jarvinen@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 51

Senast uppdaterad den 11 februari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: