Strategiska universitetskontakter

För Linköpings kommun är universitets- och högskolesamverkan viktig för att utveckla den egna verksamheten och för att stärka tillväxten i kommunen och i regionen.

Kommunal verksamhetsutveckling, näringslivssatsningar, studentsamverkan och inte minst forsknings- och utvecklings (FoU) -satsningar i regionen kräver resursprioriteringar och medvetna val i den egna organisationen.

För att stärka det egna initiativet när det gäller samverkan med universitets- och högskolor, har kommunstyrelsen antagit "Linköpings kommuns strategi för samverkan med universitet och högskolor".

Utifrån strategin har sedan varje nämnd/ förvaltning ansvar att ta fram handlingsplan med aktiviteter.

Kommunledningsförvaltningen (KLF) har ett övergripande ansvar för att samordna och stödja förvaltningarna i deras kontakter med universitet och högskolor. Kommunledningsförvaltningen (KLF) har också ett ansvar för att rapportera hela kommunens forsknings- och utvecklingsarbete till den politiska ledningen.

STRUK (Strategiska universitetskontakter)

Till stöd för det strategiska samverkansarbetet finns en förvaltningsövergripande arbetsgrupp etablerad, STRUK- gruppen. Under 2019-2020 kommer gruppens arbete bla. rikta in sig på utvecklande och uppföljning av förvaltningarnas handlingsplaner utifrån samverkansstrategin och samverkansuppdraget med universitet och högskolor. STRUK-gruppen är också del i samverkan  inom ramen för  EUniverCities Network.

STRUK (Strategiska universitetskontakter)-gruppen består i dag av följande representanter:

  • Elisabeth Stärner, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
  • Mats Ericsson, Social- och omsorgsförvaltningen
  • Christin Ericsson, Kultur och fritidsförvaltningen
  • Karin Hjalmewik, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • vakant, Näringsliv och tillväxtsstaben (KLF)
  • Katrin Englund, Kommunikationsstaben (KLF)
  • Faiz Jaber, HR-staben (KLF)
  • Lise-Lotte W Järvinen, Planeringsstaben (KLF), ansvarig

För frågor och svar, kontakta Lise-Lotte W Järvinen som är samordningsansvarig för kommunens universitetskontakter.

 

Lise-Lotte Wallberg Järvinen

Utvecklingsstrateg Planeringsstaben (KLF)

Skicka e-post till Lise-Lotte Wallberg Järvinen

E-post: Lise-Lotte.Wallberg-Jarvinen@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 51

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 februari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: