Strategiska universitetskontakter

För Linköpings kommun är universitets- och högskolesamverkan viktig för att utveckla den egna verksamheten och för att stärka tillväxten i kommunen och i regionen.

Kommunal verksamhetsutveckling, näringslivssatsningar, studentsamverkan och inte minst forsknings- och utvecklings (FoU) -satsningar i regionen kräver resursprioriteringar och medvetna val i den egna organisationen.

För att stärka det egna initiativet när det gäller samverkan med universitets- och högskolor, har kommunstyrelsen antagit "Linköpings kommuns strategi för samverkan med universitet och högskolor".

Utifrån strategin har sedan varje nämnd/ förvaltning ansvar att ta fram handlingsplan med aktiviteter.

Kommunstyrelsens förvaltning har ett övergripande ansvar för att samordna och stödja förvaltningarna i deras kontakter med universitet och högskolor. Kommunstyrelsens förvaltning har också ett ansvar för att rapportera hela kommunens forsknings- och utvecklingsarbete till den politiska ledningen.

STRUK (Strategiska universitetskontakter)

Till stöd för det strategiska samverkansarbetet finns en förvaltningsövergripande arbetsgrupp etablerad, STRUK- gruppen. Under 2018 kommer gruppens arbete bla. rikta in sig på utvecklande och uppföljning av förvaltningarnas handlingsplaner utifrån samverkansstrategin och samverkansuppdraget med universitet och högskolor. STRUK-gruppen är också del i samverkan  inom ramen för  EUniverCities Network.

STRUK (Strategiska universitetskontakter)-gruppen består i dag av följande representanter:

  • Elisabeth Stärner, Utbildning
  • Mats Ericsson, Omsorg- och äldreförvaltningen
  • Carolin Meijer-Larsson, Socialförvaltningen
  • Christin Ericsson, Kultur och Fritid
  • Karin Hjalmewik, Miljö- och Samhällsbyggnad
  • Mikael Johansson Frode, Näringsliv och tillväxt
  • Katrin Englund, Kommunikation
  • Faiz Jaber, HR
  • Lise-Lotte W Järvinen, Omvärld och samordning, ansvarig

För frågor och svar, kontakta Lise-Lotte W Järvinen som är samordningsansvarig för kommunens universitetskontakter.

 

Lise-Lotte Wallberg Järvinen

Utvecklingsstrateg Ekonomi och strategisk planering

Skicka e-post till Lise-Lotte Wallberg Järvinen

E-post: Lise-Lotte.Wallberg-Jarvinen@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 51

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 januari 2018