Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

EUniverCities Network

Linköpings kommun, Linköpings universitet och Norrköpings kommun deltar i EUniverCities, ett europiskt nätverk med i dagsläget 15 städer med universitet i samverkan. Officiellt har nätverket verkat sedan 2012 och består av ett antal medelstora europeiska städer och deras universitet som agerar tillsammans för ökad samverkan till gagn för hållbar tillväxt och utveckling.

Nätverket för främst samman städer och universitet med hög teknologisk profil och lyfter fram vikten av teknologisk utveckling, innovation och kunskapsuppbyggnad för smart, hållbar och inkluderande samhällsutveckling.

Nätverkets mål är att utbyta och sprida kunskap, kompetens och erfarenhet kopplad till stad- och universitetsamverkan som får spridning även till andra europeiska städer.

Nätverkskoordinator är Lise-Lotte W Järvinen.

Lise-Lotte Wallberg Järvinen

Utvecklingsstrateg Planeringsstaben (KLF)

Till e-postformulär för Lise-Lotte Wallberg Järvinen

E-post: Lise-Lotte.Wallberg-Jarvinen@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 51

Senast uppdaterad den 17 maj 2019