Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

EUniverCities Projektet

EUniverCities- Ett internationellt projekt med lokal förankring för en smart och hållbar samhällsbyggnadsutveckling

URBACT är EU-s stora program för utbyte och lärande mellan städer i Europa som arbetar för att främja hållbar stadsutveckling. Genom programmet kan städer i Europa samverka för att hitta lösningar på stora urbana utmaningar. Parter i projektet EUniverCities i Europa har under 2012-2015 bland annat varit universitetsstäder i Finland, Holland, Belgien, Tyskland, Polen och Italien.

Linköpings kommun har medverkat i projektet tillsammans med Linköpings universitet för att vidareutveckla arbetssätt och samverkansformer för ökad tillväxt och utveckling i Linköpings kommun och i regionen.

En lokal arbetsgrupp arbetade  under 2013-2015 lokalt, regionalt och internationellt med projektet. Gruppen bestod av representanter från Linköpings universitet, LIU Innovation, Vallastaden, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Östergötland, Tillväxtverket och Linköpings kommun.

Resultatet av projektet återfinns i en gemensam handlingsplan "Lokal handlingsplan för utveckling av universitets- och studentstaden Linköping".

Projektledare, Lise-Lotte W Järvinen.

Lise-Lotte Wallberg Järvinen

Utvecklingsstrateg Planeringsstaben (KLF)

Till e-postformulär för Lise-Lotte Wallberg Järvinen

E-post: Lise-Lotte.Wallberg-Jarvinen@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 51

Senast uppdaterad den 17 maj 2019