Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Strategiskt samverkansavtal mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet

Linköpings kommun (LK) och Linköpings universitet (LIU) har sedan många år tillbaka ett omfattande samverkansarbete och kunskapsutbyte. För att stärka och utveckla sina goda och långsiktiga relationer samt förtydliga organisationen och formerna för samverkan har LK och LIU tecknat ett samverkansavtal/strategiskt partnerskap.

Samverkan ska vara till nytta för såväl Linköpings kommuns verksamhet som för forskning, utbildning och nyttiggörande/innovation vid Linköpings universitet. Samverkansavtalet ska därutöver främja tillkomsten av nya samarbetsprojekt mellan olika delar av Linköpings universitet och Linköpings kommun.

Linköpings kommun och Linköpings universitet arbetar tillsammans i ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt stärka och utveckla samverkan inom följande utvalda områden:

Attraktivitet - Verka för att stärka varandras attraktivitet genom t.ex. gemensam marknadsföring och synbarhet, såväl lokalt som internationellt.

Bildning - Verka för att tillgängliggöra relevant kunskapsbildning genom t.ex. kompetensutveckling, skolsamverkan och publika arrangemang.

Hållbar tillväxt - Verka för att stärka regionens konkurrenskraft genom ett aktivt engagemang i samverkan mellan näringsliv och universitet samt ett fokuserat innovations- och entreprenörskapsarbete.

Välfärd - Verka för att utveckla välfärden i olika samhällssektorer, demokratin och det aktiva samhällsengagemanget.

För frågor och svar, kontakta Lise-Lotte W Järvinen som är samordningsansvarig för kommunens universitetskontakter.

Lise-Lotte Wallberg Järvinen

Utvecklingsstrateg Planeringsstaben (KLF)

Till e-postformulär för Lise-Lotte Wallberg Järvinen

E-post: Lise-Lotte.Wallberg-Jarvinen@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 51

Senast uppdaterad den 17 maj 2019