Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studiebesökspaket hållbar förskola och skola

I Linköpings kommun arbetar vi med att skapa hållbara miljöer för våra barn och kommande generationer ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Vårt arbete genomsyrar både den fysiska miljön och undervisningens innehåll. Välkommen att höra mer om hur vi jobbar för en hållbar förskola och skola genom att boka något/några teman ur vårt studiebesökspaket!

Innehåll
Under besöket finns möjlighet att hinna med flera teman där utrymme för frågor och diskussioner är medräknat. Varje besök inleds med en introduktion om Linköpings kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och hur vi är organiserade.

Målgrupp
Målgrupp för studiebesöket är i första hand andra kommuner och intressenter till Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Linköping.

Antal deltagare
Max antal deltagare för ett studiebesök är 20 personer.
Minsta antalet deltagare är 5 personer.

Plats
Studiebesöket hålls i Utbildningskontorets lokaler, Apotekaregatan 13c i Linköping. Om intresse finns för skol- och/eller förskolebesök ska det meddelas vid bokningsanmälan så ses möjligheterna för detta över.

Bokningsinformation
Läs igenom den praktiska informationen innan du skickar er bokningsförfrågan.

Tema Giftfri förskola/Kemikaliesmart skola

Linköpings kommun har tagit ett helhetsgrepp för att rensa bort hälso- och miljöskadliga kemikalier från barnens närmiljö. I detta arbete har vi utgått från en aktivitetsplan, där allt från leksaker till byggmaterial ingår. För att genomföra och följa upp aktivitetsplanen tillsattes en kemikaliekunnig projektledare på Utbildningskontoret, vilket blev ett nytt grepp att flytta kompetens inom kommunen.

Vid studiebesöket berättar vi om vårt arbetssätt att nå giftfria förskola och våra erfarenheter av processen.

Tema Lärande för hållbar utveckling i förskolan

Linköping kommuns arbete ska genomsyra inte bara den fysiska miljön, utan även undervisningen.

Systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling i förskolan är en förutsättning för att få till långsiktighet. Genom det arbetet får vi ett utvecklat förhållningssätt till bland annat resursutnyttjande och konsekvenserna av livsstilar.

Förskolor har i delprojektet, ”Systematisk arbete med lärande för hållbar utveckling”, haft möjlighet att söka medel för att starta, utveckla och driva sitt systematiska gemensamma arbete med LHU. Detta kan ske genom att arbeta med certifieringar i form av Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling eller Grön Flagg.

Förskolan kan också söka projektmedel för eget projekt, som på annat sätt tydliggör hur hela förskolan arbetar med ett långsiktigt systematiskt arbete. I det arbetet för hållbar utveckling engageras all personal och alla barn. Därigenom förändras all nuvarande och framtida verksamhet.

Vi går bland annat igenom:

Helhetsbild av projektet Systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling

Projektkriterier

Linköpings kommuns självskattningsverktyg för lärande för hållbar utveckling i förskolan

Utveckling av lärarhandledning och tillhörande utbildning

Stöd som erbjuds förskolorna

Tema Lärande för hållbar utveckling i skolan

Linköping kommuns arbete ska genomsyra inte bara den fysiska miljön, utan även undervisningen.

Systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling i skolan är en förutsättning för att få till långsiktighet. Genom det arbetet får vi ett utvecklat förhållningssätt till bland annat resursutnyttjande och konsekvenserna av livsstilar.

Skolor har i delprojektet, ”Systematisk arbete med lärande för hållbar utveckling”, haft möjlighet att söka medel för att starta, utveckla och driva sitt systematiska gemensamma arbete med LHU. Detta kan ske genom att arbeta med certifieringar i form av Skolverkets utmärkelse för hållbar utveckling eller Grön Flagg.

Skolan kan också söka projektmedel för eget projekt, som på annat sätt tydliggör hur hela skolan arbetar med ett långsiktigt systematiskt arbete. I det arbetet för hållbar utveckling engageras all personal och alla elever. Därigenom förändras all nuvarande och framtida verksamhet.

Vi går bland annat igenom:

Helhetsbild av projektet Systematiskt arbete med lärande för hållbar utveckling

Projektkriterier

Linköpings kommuns självskattningsverktyg för lärande för hållbar utveckling i skolan

Utveckling av lärarhandledning och tillhörande utbildning

Stöd som erbjuds skolor

Senast uppdaterad den 11 februari 2020