Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studiebesökspaket Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Linköping är en av Sveriges snabbast växande städer, vilket ställer stora krav på vår samhällsplanering. Välkommen att höra mer om hur vi jobbar inom områdena miljö och samhällsbyggnad, genom att boka något/några teman ur vårt studiebesökspaket.

Vallastaden

 

Innehåll
Under besöket finns möjlighet att hinna med 1-2 teman där utrymme för frågor och diskussioner är medräknat. Varje besök inleds med en introduktion om Linköpings kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt om hur vi är organiserade.

Målgrupp
Målgrupp för studiebesöket är primärt andra kommuner och intressenter till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköping.

Antal deltagare
Maximalt antal deltagare för ett studiebesök är 50 personer.

Plats
Studiebesöket hålls på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bokningsinformation
Läs igenom praktisk information innan du skickar en bokningsförfrågan.

Tema Vallastaden

Vallastaden är Sveriges mest innovativa samhällsbyggnadsprojekt. Den 2-24 september 2017 anordnades Bo- och samhällsexpo i Linköping. Under expot framhävdes de innovativa lösningarna och den spännande arkitekturen som finns i stadsdelen för allmänhet likväl som branschföretag.

Linköpings kommun var initiativtagare till Vallastaden och har ansvarat för allt från planarbete, markanvisning till anläggning av gator, torg och parker. Stadsdelen utvecklades i samverkan mellan kommunen, Linköpings universitet, Akademiska hus, områdesarkitekterna OkiDoki Arkitekter, näringsliv och ett stort antal engagerade Linköpingsbor. Projektet gick från vision till inflyttning på bara fem år.

Vid detta studiebesök berättar vi hur idén till Vallastaden växte fram och hur Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat på ett helt nytt sätt för att förverkliga stadsdelen.

Hur idén till Vallastaden växte fram.

Arkitekttävlingen och det vinnande förslaget.

Arbetssättet och hur detaljplanen togs fram före markanvisning.

Modellen för marktilldelning för att få en mångfald av olika byggherrar.

Hur vi tar med oss erfarenheterna från Vallastaden i den fortsatta samhällsplaneringen.

Tema Hållbar stad

Linköpings kommun satsar stort på miljö och hållbarhet, inte minst i den nya stadsdelen Vallastaden. År 2010 antog Linköpings kommunfullmäktige målet att bli en koldioxidneutral kommun år 2025. Det är ett mycket ambitiöst mål och för att lyckas nå dit behövs ett stort engagemang hos såväl kommun, näringsliv och kommuninvånarna.

Vid detta studiebesök berättar vi om några av våra mest spännande hållbarhetsprojekt inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Mobility management - hur vi underlättar för cykling, attraktiv kollektivtrafik och en mer gångvänlig stad.

Nudging - om hur vi knuffar invånarna till en mer hållbar livsstil.

Solceller - Linköping ligger i toppen vad gäller solcellsanläggningar och har högst installerad effekt från solceller i landet, enligt ny statistik från Energimyndigheten.

Energi, klimat och kemikalier – hur vi bland annat arbetat för att få ungdomar att göra smarta miljöval och leva mer hållbart.

Kommunens Co2-mål.

Tema Framtidens Linköping

Vid detta studiebesök berättar vi om planerna för Linköping, några av våra största stadsbyggnadsprojekt och hur vi arbetar strategiskt med stadsutvecklingsfrågor.

Översiktsplan för staden Linköping.

Utvecklingsplan för innerstaden och dess byggstenar:
Arkitekturprogram för Linköpings innerstad, Linköpings mötesplatser – innerstadens torg och parker, Trafikplan för innerstaden.

Intressanta stadsbyggnadsprojekt:
Ebbepark, Folkungavallen, Simhallen, Övre Vasastaden, Ostlänken.

Tema Visualisering av stadsutvecklingsprojekt  

Linköpings kommun har en ambition att vara ledande inom offentlig sektor vad gäller 3D-visualisering. Vi var den första stad i världen som hade en fotorealistisk 3D-modell (år 2008). Idag är denna typ av 3D-modeller något som vi hittar i bland annat Apples och Googles karttjänster. Dessa 3D-modeller genereras från flyg-eller satellitbilder. Idag använder vi bland annat drönare som stöd för insamling av 3D-information för visualiseringar.

Vid detta studiebesök berättar vi hur vi arbetar med visualisering i vår stadsplanering.

Hur vi arbetar med 3D-visualisering.

LinGis: Linköpings kommuns geografiska informationssystem som tillhandahåller geografisk information både till våra anställda och medborgare.

Vårt visualiseringsbord med Cityplanner – ett dialog- och visualiseringsverktyg.

Strategier och framtid.

Studiebesök

Till e-postformulär för Studiebesök

E-post: mosinfo@linkoping.se

Senast uppdaterad den 27 mars 2020