Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studiebesökspaket offentlig konst

Sedan mitten av 1990-talet arbetar Linköpings kommun aktivt med uppförande av offentlig konst enligt den så kallade enprocentregeln. Vid ny- om- och tillbyggnad av byggnader för kommunal verksamhet ska bolagen i investeringskalkylen avsätta 1 % av byggnadskostnaden för konstnärlig gestaltning. De avsatta medlen för konstnärlig utsmyckning av byggnader där kommunen är hyresgäst ställs till kultur- och fritidsnämndens förfogande.

Konsthall Passagen

 

Innehåll
Arbetet med den offentliga konsten samordnas och utförs av LOOK, Linköping Offentlig Konst, som är en del av Passagen Linköpings Konsthall. Varje besök inleds med en introduktion om Linköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen samt hur Passagens organisation ser ut. Vid studiebesöket berättar vi mer ingående om hur arbetet med offentlig konst fungerar i Linköpings kommun. Det finns även möjlighet att beskåda offentliga konstverk i stadsmiljön. Självklart finns det under besöket utrymme för frågor och diskussioner.

Målgrupp
Målgrupp för studiebesöket är primärt andra kommuner, regioner och intressenter till kultur- och fritidsförvaltningen i Linköping.

Antal deltagare
Max antal deltagare för ett studiebesök är 25 personer.

Plats
Studiebesöket hålls på i första hand på i Passagen Linköpings Konsthall, besöksadress Stora torget 2.

Bokningsinformation
Läs igenom praktisk information innan du skickar en bokningsförfrågan.

Tema offentlig konst i Vallastaden

Vallastaden är Sveriges mest innovativa samhällsbyggnadsprojekt. Den 2-24 september 2017 anordnas Bo- och samhällsexpo i Linköping, då allmänhet och branschföretag har möjlighet att ta del av de innovativa lösningar och spännande arkitekturer som finns i stadsdelen. Linköpings kommun är initiativtagare till Vallastaden och i stadsdelen har man aktivt arbetat med den offentliga konsten.

Arbetsprocessen och samarbeten.

Visning av de vinnande förslagen.

Hur tar konsten plats i Vallastadens stadsrum.

Senast uppdaterad den 26 juni 2017