Felanmälan och synpunkter

Här kan du både anmäla fel och lämna synpunkter eller klagomål. Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra våra verksamheter.

Gator och utemiljö

Vår målsättning är att kommunen ska upplevas som hel, ren och trygg. Här har du möjlighet att lämna synpunkter eller anmäla fel. Tillsammans kan vi göra Linköping bättre. Du kan till exempel höra av dig till oss med sådant som rör gator, torg, parker och naturområden.

Vi jobbar efter tydliga rutiner när vi tar hand om vår kommun, men kan inte vara överallt samtidigt och behöver därför din hjälp för att skapa ett bättre Linköping.

Vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag, ringer du risklinjen 020-93 00 00, där du kan få hjälp dygnet runt.

Tack för att du hjälper oss – tillsammans får vi ett bättre Linköping.

Klicka på länken nedan för att lämna dina synpunkter eller göra en felanmälan. Börja med att välja kategori. Ange plats i kartan så exakt som möjligt, så underlättar det för oss att hantera ärendet. Kryssa i om och hur du vill få återkoppling.

I kartan syns markeringar för felanmälningar och synpunkter som redan registrerats.

Du har möjlighet att skicka med ett foto till ärendet.

Gatubelysning

Akuta olycksrisker

Du kan anmäla akuta faror och risker som inte kan vänta till nästkommande vardag via Risklinjen som besvaras dygnet runt av SOS Alarm.

Telefon: 020-93 00 00

Synpunkter på våra verksamheter

Om du har synpunkter eller klagomål på Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter kan du framföra dem via brev eller e-post.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Skicka e-post till Kultur- och fritidsförvaltningen

E-post: kulturochfritidsnamnden@linkoping.se

Postadress:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Apotekaregatan 13C
581 81 Linköping

Om du har synpunkter eller frågor om Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter är du välkommen att kontakta våra kontor. Du når kontoren via Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Om du har synpunkter eller klagomål på Social- och omsorgsförvaltningen kan du framföra dem på flera sätt:

  • Lämna dina synpunkter direkt till personalen.
  • Skriv ner dina synpunkter på blanketten i broschyren "Välkommen att tycka till" som finns på varje verksamhet. Lämna blanketten till någon i personalgruppen eller skicka in den (portot är betalt).
  • Skicka ett brev.
  • Skicka e-post.

När du har skickat in dina synpunkter tar ansvarig chef hand om dem. Om du lämnar ditt namn och ett telefonnummer eller din e-postadress så kontaktas du inom sju dagar.

Social- och omsorgsförvaltningen

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av social- och omsorgsnämnden samt äldrenämnden. Förvaltningen arbetar också på uppdrag av arbetsmarknadsnämnden när det gäller försörjningsstöd.

Social- och omsorgsförvaltningen är sedan 2019-01-01 en sammanslagning av de tidigare Socialförvaltningen respektive Omsorgs- och äldreförvaltningen

Skicka e-post till Social- och omsorgsförvaltningen

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

 

Om du har synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar av äldreomsorgen kan du kontakta kommunens äldreombudsman. Hen är en neutral ombudsman och fungerar som ett stöd för dig och dina anhöriga.

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring eller ta kontakt via e-post.

Skicka e-post till Äldreombudsman

E-post: aldreombudsman@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 60

Postadress:
Äldreombudsman
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Om du har synpunkter eller klagomål på utbildningsförvaltningens verksamheter kan du framföra dem på flera sätt:

  • Lämna dina synpunkter direkt till verksamheten
  • Skriv ner dina synpunkter och klagomål på blanketten "Välkommen att tycka till om förskola och utbildning" och lämna den till verksamheten eller skicka in blanketten (portot är betalt).
  • Skicka brev till Utbildningsförvaltningen.
  • Skicka e-post till Utbildningsförvaltningen.

Dina synpunkter/klagomål diarieförs och blir därmed allmän handling.
Ansvarig chef/rektor tar hand om dina synpunkter och klagomål.
Om du lämnar namn, telefonnummer och/eller e-postadress kontaktas du inom 7 dagar.

Utbildningsförvaltningen

Skicka e-post till Utbildningsförvaltningen

E-post: utbildningsforvaltningen@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
581 81 Linköping

Synpunkter på webbplatsen

Använd funktionen ”Hjälpte informationen på den här sidan dig?” (visas längst ner på våra webbsidor) för att lämna synpunkter på webbplatsen.

Svara "Nej" om du vill rapportera fel eller lämna förbättringsförslag så kommer du vidare till ett formulär. Vill du ha svar från ansvarig person så anger du en e-postadress.

Du kan även vända dig till infomasterfunktionen som svarar på övergripande frågor kring innehåll, struktur och funktioner på webbplatsen.

Infomaster

Infomaster svarar på övergripande frågor kring innehåll och struktur för Linköpings kommuns webbplats. Funktionen bemannas av flera personer.

Skicka e-post till Infomaster

E-post: infomaster@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 februari 2019