Förskola och utbildning

Här hittar du kontaktuppgifter till verksamheter inom området förskola och utbildning.

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Kontaktuppgifter till en förskola eller annan pedagogisk verksamhet finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Postadress:
Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Telefontid
Måndag - fredag 09:00 – 11:30

Besök
Ring din barnomsorgshandläggare för att boka tid för besök på Apotekaregatan 13C.

Torsdagar kl. 13:00 – 15:00 jämna veckor, träffas barnomsorgshandläggare på Medborgarkontoret i Skäggetorp.

Handläggare barnomsorgsgruppen

Pia Berggren-Malm

Kungsberget, Tannefors, Ekängen, Tallboda, Linghem, Gistad, Askeby, Bankekind, Vårdsberg, Örtomta, T1, Vasastaden, Innerstaden
Telefon: 013-20 67 91

Linda Hedström
Garnisonen, Ekkällan, Ramshäll, Vimanshäll, Berga, Vidingsjö, Förskolan Bronsåldersgatan och Järnåldersgatan i Ullstämma
Telefon: 013-20 64 02

Annika Källgren
Skäggetorp, Skuld
Telefon: 013-20 66 16

Madeleine Aronsson
Lambohov, Vallastaden, Malmslätt, Nykil, Skeda Udde, Slaka, Ulrika, Vikingstad, Rappestad, Västerlösa
Telefon: 013-20 67 59

BrittMarie Larsson
Hjulsbro, Kvinneby, Harvestad, Ullstämma, Blästad, Fredriksberg, Bestorp, Brokind, Sturefors, Sätra, Hagby/Johannelund, dygnetruntomsorg, förskolan Trombongatan i Ullstämma
Telefon: 013-20 64 04

Ann-Sophie Andreasson
Ljungsbro, Vreta kloster, Maspelösa, Gottfridsberg, Ryd, Jägarvallen, skuld
Telefon: 013-26 35 87

Magnus Thedéen
Retroaktiv inkomstkontroll, skuld
Telefon: 013-20 63 30

Ansvarig chef

Annika Källgren
Telefon: 013-20 66 16

Kommunens växel

013-20 60 00

Fritidshem och öppen verksamhet

Kontaktuppgifter till ett fritidshem eller en öppen verksamhet finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Fritidsgårdar

Kontaktuppgifter till en fritidsgård finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Grundskola

Kontaktuppgifter till en grundskola finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Grundsärskola

Kontaktuppgifter till en grundsärskola finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Gymnasieskola

Kontaktuppgifter till en gymnasieskola finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Gymnasiesärskola

Resurs- och stödverksamhet

E-post till resurs- och stödverksamhet

Centrum för vuxenutbildning

Nämnder och förvaltning

Ledning

Anne Hallberg

Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen

Telefon: 013-20 75 70

Christel Horsak

Skolchef Utbildningskontoret

Ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsgårdar.

Telefon: 013-26 26 54

Åsa Ridne

Skolchef Utbildningskontoret

Ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Telefon: 013-26 32 39

Tor Andersson

Avd.chef förvaltningsgemensam avdelning Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 64 46

Michael Andersson

Ekonomichef Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 73 34

Anne Enström

Personalchef Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 56 04

Helena Paulsson

Chef för arbetsmarknad och integration Utbildningskontoret

Telefon: 013-26 39 63

Utbildningskontoret

Skicka e-post till Utbildningskontoret

E-post: utbildningsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 07.45 – 16.00

Postadress: Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen, 581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 februari 2019