Förskola och utbildning

Här hittar du kontaktuppgifter till verksamheter inom området förskola och utbildning.

Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Kontaktuppgifter till en förskola eller annan pedagogisk verksamhet finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Postadress:
Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Telefontid
Måndag - fredag 08.30 - 11.30 (september - maj)
Måndag - fredag 09.00 - 11.30 (juni - augusti)

Besök
Ring din barnomsorgshandläggare för att boka tid för besök på Apotekaregatan 13C.

På Medborgarkontoret i Skäggetorp träffas barnomsorgshandläggare torsdagar kl. 13.00 - 15.00. 

Handläggare barnomsorgsgruppen

Pia Berggren-Malm, handläggare
Kungsberget, Tannefors, Ekängen, Tallboda, Linghem, Gistad, Askeby, Bankekind, Vårdsberg, Örtomta
Telefon: 013-20 67 91

Kerstin Jansson Wiklund, handläggare
Ryd, Jägarvallen, T1, Tornhagen, Dygnet-runt-förskola, Vallastaden fritidshem
Telefon: 013-20 59 92

Linda Hedström, handläggare
Vidingsjö, Ånestad, Berga, Garnisonen, Atlas, Ekkällan, Bäckskolan
Telefon: 013-20 64 02

Annika Källgren, handläggare
Skäggetorp, Skuldärenden
Telefon: 013-20 66 16

Madeleine Aronsson, handläggare
Lambohov, Malmslätt, Kärna, Nykil, Skeda, Slaka, Ulrika, Vikingstad/Rappestad fritidshem, Vallastaden förskola
Telefon: 013-20 67 59

BrittMarie Larsson, handläggare
Hjulsbro, Kvinneby, Harvestad, Ullstämma, Blästad, Fredriksberg, Bestorp, Brokind, Sturefors, Sätra, Hagby/Johannelund
Telefon: 013-20 64 04

Ann-Sophie Andreasson, handläggare
Ljungsbro/Vreta kloster/Maspelösa
Förskolorna Vikingstad/Rappestad och Västerlösa
Telefon: 013-26 35 87

Magnus Thedéen, administrativ assistent
Retroaktiv inkomstkontroll
Telefon: 013-20 63 30

Annika Källgren, ansvarig chef
Telefon: 013-20 66 16

Fritidshem och öppen verksamhet

Kontaktuppgifter till ett fritidshem eller en öppen verksamhet finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Fritidsgårdar

Kontaktuppgifter till en fritidsgård finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Grundskola

Kontaktuppgifter till en grundskola finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Grundsärskola

Kontaktuppgifter till en grundsärskola finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Gymnasieskola

Kontaktuppgifter till en gymnasieskola finns samlade under fliken Kontakt i vår tjänst Hitta och jämför.

Gymnasiesärskola

Resurs- och stödverksamhet

E-post till resurs- och stödverksamhet

Jobb- och kunskapstorget

E-post till jobb- och kunskapstorget

Nämnder och förvaltning

Ledning

Anne Hallberg

Utbildningsdirektör Utbildningsförvaltningen

Telefon: 013-20 75 70

Christel Horsak

Skolchef Utbildningskontoret

Ansvarar för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsgårdar.

Telefon: 013-26 26 54

Åsa Ridne

Skolchef Utbildningskontoret

Ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild undervisning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

Telefon: 013-26 32 39

Tor Andersson

Avd.chef förvaltningsgemensam avdelning Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 64 46

Michael Andersson

Ekonomichef Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 73 34

Anne Enström

Personalchef Utbildningskontoret

Telefon: 013-20 56 04

Helena Paulsson

Chef för arbetsmarknad och integration Utbildningskontoret

Telefon: 013-26 39 63

Utbildningskontoret

Skicka e-post till Utbildningskontoret

E-post: utbildningsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 00

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta) Öppettider: Vardagar kl 07.45 – 16.00

Postadress: Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen, 581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 februari 2018