Kerstin Reimstad

Utvecklingsstrateg Näringsliv och tillväxtstaben

Skicka e-post till Kerstin Reimstad

E-post: Kerstin.Reimstad@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 02