Linköping Kenty - Passa vidare

Passa vidare är ett fotbollsprojekt som vänder sig till nyanlända och ensamkommande barn som är intresserade av att börja träna och spela fotboll. Passa vidare vänder sig till pojkar och flickor i åldrarna 7-17 år.

Skicka e-post till Linköping Kenty - Passa vidare

E-post: joej22@hotmail.com

Telefon: Kansli telefon: 013-161072, Joe Jackson mobil: 076-895 51 95