Passagen, Linköpings konsthall: Konst och Skapande

Passagen är Linköpings konsthall. Hit kan du komma och se på spännande konst. Vi tittar tillsammans och samtalar vidare kring aktuella och vanliga frågor som rör livet. Vi kan också skriva berättelser och träna språket med utgångspunkt i konsten. I ateljén skapar vi på olika sätt; måla eller skulptera, sy eller teckna. För de som har en grupp eller bor i ett gemensamt boende finns möjlighet till uppsökande verksamhet.

Genom konsten lär vi känna varandra, det nya samhället och vi kan öppna upp för egna berättelser. När orden inte räcker till finns bilden och formen.

Skicka e-post till Passagen, Linköpings konsthall: Konst och Skapande

E-post: asa.nyberg-botshinda@linkoping.se

Telefon: Åsa Nyberg Botshinda, konstpedagog, mobil: 072-574 98 81