Newcomers Café

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Medlemmarna kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Verksamhetens mål är att stärka medlemmarnas identiteter och röster genom att skapa mötesplatser för att dela erfarenheter, knyta kontakter och träffa vänner. I viss mån erbjuds även stöd i kontakt med olika myndigheter.
Med Newcomers Café i Linköping erbjuds en trygg samlingspunkt och plattform där medlemmarna får träffas, ta plats och komma till tals. RFSL Newcomers är till för att få stöd, information om rättigheter i Sverige, social och juridisk rådgivning samt en plats att träffa andra hbtq-personer.

Skicka e-post till Newcomers Café

E-post: newcomers@linkoping.rfsl.se