Röda Korset (Linköpings södra Rödakorskrets)

Röda korset har en mängd olika verksamheter så som träna svenska, läxhjälp, flyktingstöd (söka efter anhöriga).

Skicka e-post till Röda Korset (Linköpings södra Rödakorskrets)

E-post: linkoping.sodra@redcross.se