Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS)

Kurs för ungdomar som är på flykt eller har erfarenhet av flykt från ett annat land. Kursen är en pedagogisk metod som bidrar till att stärka ungdomarnas identitet och skapa självförtroende, den har terapeutiska verkan. Kursen ger ungdomarna möjlighet att bättre förstå vad som händer inombords och hjälper dem att se vilka redskap de har för att handskas med sina känslor och sin situation och vardag. Vi har alltid personer som kan toka mellan svenska och t ex dari eller/och arabiska.

Telefon: Kjerstin Petrelius Allard 013-20 50 92 (mobil), 0767-92 66 22 (sms). Jan G Persson 070-211 68 62