Gemenskapstorget

Ett projekt i samarbete med Vi ses! Språkvänner där studenter från Linköpings Universitet tillsammans med nyanlända, föreningar och företag kommer att anordna interaktiva workshops. Alla är välkomna!

Skicka e-post till Gemenskapstorget

E-post: gemenskapstorget@stuff.liu.se