Internationella Vänskapsföreningen

Svenskundervisning tolkar finns på arabiska, persiska. Läxhjälp, samhällskontakter, barnaktiviter.

Skicka e-post till Internationella Vänskapsföreningen

E-post: i.v.f@comhem.se

Telefon: Dinka Salagic 013-31 31 55, Birgitta Carlsson 0705-17 13 28