Språkcafé Ryttargårdskyrkan

Språkcafé i Ryttargårdskyrkan. I cafét finns, förutom svensktalande, även arabisktalande personer.

Skicka e-post till Språkcafé Ryttargårdskyrkan

E-post: maria.landalv@ryttargardskyrkan.se

Telefon: Bitten Hillberg-Carlsson 013-31 41 90