Malin Andersson, kvalitetssamordnare/nämndsekreterare, Kultur- och fritidsförvaltningen
Malin Andersson

Nämndsekreterare/ Kvalitetssamordnare Kultur- och fritidsförvaltningen

Skicka e-post till Malin Andersson

E-post: Malin.J.Andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 64