Mårten Hafström, kulturutvecklingschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Mårten Hafström

Kulturutvecklingschef Kultur- och fritidskontoret

Skicka e-post till Mårten Hafström

E-post: Marten.Hafstrom@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 07, 072-598 47 88