Fritidsgård Ljungsbro

Verksamhetschef: Ewa Höglind 013-20 74 59, Steffan Kapellner 013-20 57 61  

Skicka e-post till Fritidsgård Ljungsbro

E-post: kulturscener.ungdom@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 38

Besöksadress: O G Svenssons väg 3 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/ungljungsbro https://www.linkoping.se/ungljungsbro