Blandarens hemtjänst och servicehus

Hemtjänst i och kring city

Skicka e-post till Blandarens hemtjänst och servicehus

E-post: Angela.Vennstrom-Lundstedt@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 09

Besöksadress: Repslagaregatan 2 (se karta)

Postadress: 582 22 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/blandarens-hemtjanst/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/blandarens-hemtjanst/