Östgötagatans hemtjänst och servicehus

Hemtjänst och servicehus i centrala Linköping

Skicka e-post till Östgötagatans hemtjänst och servicehus

E-post: anette.soderberg@linkoping.se

Telefon: 013-20 55 15

Besöksadress: Östgötagatan 51 B (se karta)

Postadress: 582 32 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/ostgotagatans-servicehus/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/ostgotagatans-servicehus/