Ann-Marie Linné

Samordnare Åleryds vårdboende enhet: Dagvård 1,2,3 och avdelningar B, C, D

Skicka e-post till Ann-Marie Linné

E-post: Ann-Marie.Linne@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 85