Christina Axén

Samordnare Åleryd enhet E,F,G,H,P dagverksamheterna 1,2,3

Vikarie för Christina är Gudrun Oredsson

Skicka e-post till Christina Axén

E-post: Christina.Axen@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 62