Valthornsgatans vårdboende

Skicka e-post till Valthornsgatans vårdboende

E-post: mattias.tuvesson@linkoping.se

Telefon: 013-20 37 13

Besöksadress: Valthornsgatan 1 (se karta)

Postadress: 589 50 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/valthornsgatans-vardboende/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/vardboende-/alla-vardboenden-leanlink/valthornsgatans-vardboende/

 

Enheter:

Blå paviljong

013-26 30 84

Grön paviljong

013-26 30 69

Röd paviljong

Tel: 013-26 30 86