Hjälmsätersgatan 14

Telefon: 013 - 26 32 11

Besöksadress: Hjälmsätersgatan 14 (se karta)

Postadress: 581 81

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/gruppbostader/