Hjulsbrovägen 28

Telefon: 013 - 20 72 73

Besöksadress: Hjulsbrovägen 28 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/korttidsvistelse/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/korttidsvistelse/

Verksamhetschef Johanna Lindell 013-20 72 96