Närdagcenter Carpe Deim

Telefon: 013 - 20 60 01

Besöksadress: Boställsgatan 63 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/

Verksamhetschef Anna Backman 013-26 35 28