Närdagcenter Ullnäset

Telefon: 013 - 20 59 58

Besöksadress: Aspnäsvägen 120 (se karta)

Postadress: 581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/ http://www.linkoping.se/leanlink/lss-funktionsstod/bostader-med-sarskild-service/daglig-verksamhet---nardagcenter/

Verksamhetschef Charlotte Holgersson 013 - 26 38 02