Annelie Pettersson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Hemtjänst utförd av anhörig, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Annelie Pettersson

E-post: Annelie.M.Pettersson@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 38 04