Carola Haag

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service Lambohov och personlig assistans

Skicka e-post till Carola Haag

E-post: carola.haag@linkoping.se

Telefon: 013-20 26 76