Helena Almberg

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service för barn, ungdomar och vuxna

Skicka e-post till Helena Almberg

E-post: helena.almberg@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 82