Helena Håkansson

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice

Skicka e-post till Helena Håkansson

E-post: Helena.Hakansson@linköping.se

Telefon: 013 - 20 60 67