Inger Astergren

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Bostäder med särskild service

Skicka e-post till Inger Astergren

E-post: Inger.Astergren@linkoping.se

Telefon: 013 - 26 34 81