Johanna Lindell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Korttidshem för vuxna, bostad med särskild service och personlig assistans Gräsgatan

Skicka e-post till Johanna Lindell

E-post: johanna.lindell@linkoping.se

Telefon: 013-20 72 96