Fältverksamheten

Telefon till socialsekreterare:
013-20 62 03
013-26 37 14
013-26 25 79
013-26 25 53

Skicka e-post till Fältverksamheten

E-post: faltverksamheten@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 04 (gruppledare)

Besöksadress: Brigadgatan 24 (se karta)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Fältverksamheten
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/ https://www.linkoping.se/leanlink/radstod/socialtstod/familjestod/

Ansvarig chef:
Martin Eklund
Telefon: 013-26 37 79